ใส่ใจทุกกระบวนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 เลขที่ 139 , 239 หมู่ 1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-741839 มือถือ. 093-1988833 แฟกซ์ 055-741539,055-741639
E-mail : tsg339@gmail.com