บริษัท ไทยเสรีเจนเนอเรติ้ง จำกัด

          ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของรัฐบาล ผนวกกับกำลังการผลิตของโรงสี ทำให้เรามีแกลบในปริมาณที่มากพอจะนำไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ที่ได้พลังงานที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดการนำเข้าพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ 2546 บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิที่ 6 เมกะวัตต์ สามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และปัจจุบันกำลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบโรงที่สองซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิที่ 6 เมกะวัตต์เช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
          ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจะเริ่มด้วยการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งผ่านการกรองแล้วเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ำ ขณะที่แกลบถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องบดเพื่อบดให้ละเอียด ก่อนส่งไปเข้าเตาเผาเพื่อให้เกิดความร้อนในระดับสูง ความร้อนที่ได้จะช่วยให้น้ำในเครื่องผลิตไอน้ำกลายสภาพเป็นไอ ไอน้ำแรงดันสูงนี้ ทำหน้าที่หมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกที ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ไอน้ำที่ใช้ในการหมุนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะผ่านกระบวนการควบแน่นให้กลับมาเป็นน้ำและนำมาใช้หมุนเวียนหลายครั้ง จนสุดท้ายจึงถูกปรับคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้ระเหยหายไปเองตามธรรมชาติ
          น้ำที่ผ่านกระบวนผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฝุ่นผงซึ่งเกิดจากขั้นตอนการเผาไหม้ชีวมวล ก็ไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน มันจะถูกดักจับด้วยเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตแรงสูง จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีฝุ่นละอองลอยออกไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยละแวกนั้น ส่วนขี้เถ้าที่ได้จากการเผาชีวมวลยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น ใช้เป็นวัสดุปรับคุณภาพดิน ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น