บริษัท ไทยเสรีกรุ๊ป 339

ในฐานะโรงสีข้าวนึ่งชั้นนำของประเทศ และจากประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ข้าวนึ่งไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดสากล

บทความ

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

HACCP

GMP

บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 เลขที่ 139 , 239 หมู่ 1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-741839 มือถือ. 093-1988833 แฟกซ์ 055-741539,055-741639
E-mail : tsg339@gmail.com